Instalacje hydrantów

Sieć hydrantów powinna być doskonale zaopatrzona i przede wszystkim sprawna w całości na danym terenie. Instalacje hydrantów to odpowiedzialność, która spoczywa na barkach władz danej gminy i to od nich zależy w jakim stanie ona będzie utrzymana.

Zewnętrzne i wewnętrzne hydranty zapewniające bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Hydranty są elementem głównie potrzebnym strażakom podczas akcji gaśniczych. Wtedy to ich niezawodne działanie jest nieodzownym elementem sprawnie przeprowadzonej akcji i wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. Przydają się również w wielu innych sprawach. W kwestii ich poprawnego utrzymania ważna jest regularna kontrola sprawności, która uwzględnia nie tylko ich poprawne działanie ale również dba o odpowiednie ciśnienie w całej sieci. Kontrola sprawności uwzględnia kontrolę każdego pojedynczego hydrantu pod względem użyteczności oraz zdolności do użytku. Gwarantuje też zadbanie o kompletność wszystkich elementów takie jak zaślepki niezwykle ważne, aby nie dopuścić do przedostawania się brudów i zanieczyszczeń do sieci oraz gwarantujące możliwość przyłączenia do odcinków strażackich. Odpowiednie ciśnienie umożliwia zasilanie linii gaśniczych oraz napełnienie beczek w wozach strażackich.

Utrzymanie publicznych hydrantów

Instalacje hydrantów powinny leżeć w gestii każdej gminy a utrzymanie ich w dobrym stanie to kwestia poprawnego i sprawnego działania systemu. Hydranty muszą być odpowiednio oznakowane i umiejscowione w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Również zabezpieczenia w postaci zaworu w ziemi musi być wykonane w sposób nie utrudniający pracy i korzystania z hydrantów. Przykładowe modele dostępne w polskiej sprzedaży można zobaczyć na stronie Sklep-PPOZ.


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More