Jakie gaśnice nadają się najlepiej do domu?

Gaśnica to urządzenie do ochrony przeciwpożarowej stosowane zarówno w budynkach użyteczności publicznej, w domach prywatnych, ale również w halach fabrycznych i samochodach.

Sam proces gaszenia przy udziale gaśnicy jest stosunkowo prosty. Urządzenia te mają za zadanie wyrzucenie pod odpowiednio dużym ciśnieniem środka gaśniczego. Gaśnice posiadają konstrukcje umożliwiające skierowanie strumienia ze środkiem gaśniczym na źródło pożaru. W zależności od zagrożenia jakie może wystąpić na terenie danego obiektu czy pomieszczenia stosowane są różne gaśnice, dostosowane do możliwości wystąpienia pożaru pod względem typu stosowanego środka gaśniczego oraz wielkości gaśnicy.

Gaśnice można podzielić na 2 kategorie:

  1. Gaśnice przenośne – w tym gaśnice samochodowe o masie do 1 kilograma, oraz gaśnice GP 12 przeznaczone do gaszenia w obiektach o dużym ryzyku wystąpienia pożaru.
  2. Gaśnice przewoźne – to gaśnice mobilne o wadze większej niż 20 kilogramów. Są one wyposażone w wózek jezdny umożliwiający ich przewiezienie na miejsce pożaru. Stosuje się je w miejscach dużego zagrożenia wystąpienia pożaru – na stacjach paliw, w obiektach przemysłu energetycznego. Gaśnice te można wielokrotnie załadować środkiem gaśniczym.

Gaśnice dzieli się również na typy i co za tym idzie – różne przeznaczenie i zastosowany środek gaśniczy.

  • Gaśnice A – ciała stałe, ciała pochodzenia organicznego, gdzie podczas spalania powstaje żar,
  • Gaśnice B – palne ciecze oraz ciała stałe które podczas spalania topią się – w tym smoła, wosk
  • Gaśnice C – gazy palne
gaśnica na ścianie

Fot. Flickr WSP

Gaśnice proszkowe, są jednym z najczęściej występujących gaśnic ABC, które umożliwiają między innymi gaszenie urządzeń elektrycznych o różnej mocy napięcia. Niestety poważną wadą gaśnic tego typu jest zanieczyszczenie które powstaje na skutek zagaszenia proszkiem gaśniczym. Osiadający się proszek może uszkodzić, lub zatrzeć elementy ruchome w gaszonym urządzeniu. Gaśnice typu A działają na zasadzie odcięcia płonącego elementu od tlenu podtrzymującego proces spalania przez utworzenie szczelnej powłoki na gaszonym przedmiocie.

Gaśnice pianowe, to urządzenia gaśnicze w których zastosowano środek gaśniczy na bazie wody. Gaśnice te przeznaczone są podobnie jak gaśnice proszkowe do zagaszania pożarów A i B, ale również są to gaśnice do pożarów typu F – przeznaczone są do domów oraz obiektów gastronomicznych, gdzie może wystąpić pożar olejów i tłuszczów. Niektóre z gaśnic wodnych typu A, F umożliwiają również gaszenie urządzeń elektrycznych o napięciu do 1000 V. Jednym z typów gaśnic wodnych są te wytwarzające mgłę wodną. Poprzez nowatorską dyszę wypuszczającą środek gaśniczy na bazie wody zdemineralizowanej możliwe jest gaszenie urządzeń elektrycznych, ciał stałych i tłuszczy (oleje jadalne) w warunkach kuchennych.

Ważną cechą charakterystyczną gaśnic mgłowych jest możliwość zastosowania jej do gaszenia ludzi – bez szkód dla osób gaszonych.

Gaśnice śniegowe oparte są o dwutlenek węgla, umożliwiają one gaszenie wyłącznie pożarów grupy B. Zastosowany w tych gaśnicach gaz – dwutlenek węgla jest neutralny wobec gaszonych urządzeń. Jest to najbardziej „czysta” z wszystkich typów gaśnic. Temperatura rozprężonego podczas gaszenia dwutlenku węgla wynosi -78 stopni Celsjusza, bezwzględnie nie należy zatem używać jej w stosunku do ludzi, ani też urządzeń elektronicznych (które zostaną uszkodzone na wskutek szoku termicznego).

 

Zobacz przykładowe ceny gaśnic na stronie: http://sklep-ppoz.pl/Gasnice

Sprawdź również nasz artykuł: Instalacje hydrantowe w budynkach

Nowy artykuł na stronie: Zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane w nowych budynkach


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More