Archiwum kategorii ‘Odzież ochronna’

Na jakich stanowiskach należy stosować odzież ochronną?

 
Zagrożenia w pracy
Niektóre stanowiska pracy wymagają zachowania przez pracownika pewnych środków ostrożności i narażają na działania wielu niebezpiecznych czynników, takich jak woda, ogień, wysoka czy niska temperatura, substancje chemiczne lub biologiczne albo uszkodzenia mechaniczne itd. Aby zapobiec wszelkim zagrożeniom zdrowia i życia należy zastosować specjalnie do tego przystosowaną odzież ochronną.
Odzież ochronna
Taką odzież wszystkim pracownikom musi zapewnić pracodawca. Ma także obowiązek opublikować informację o przysługującym wyposażeniu w odpowiednim regulaminie. Gdy zagrożenia wynikające z pracy nie są zbyt poważne pracownik, o ile wyrazi na to chęć, może stosować własną odzież ochronną. W przypadku zniszczenia własnego ubioru pracodawca zwraca koszty zakupu kolejnego …