Archiwum kategorii ‘sprzęt budowlany’

Obowiązki kierownika budowy względem bezpieczeństwa

Kierownik budowy to osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych oraz ich wykonanie zgodnie z wcześniej ustalonym projektem. Kierownik budowy nadzoruje prowadzone prace, rozdziela je pomiędzy pracownikami. Co również ważne, to on odpowiada za bezpieczeństwo pracujących na budowie operatorów maszyn budowlanych. 
Współpraca ze specjalistą ds. BHP
Kierownik budowy ma obowiązek kontrolowania, czy prowadzone prace są zgodne z przepisami i czy nie zagrażają bezpieczeństwu. Kwestie bezpieczeństwa mają tutaj niebagatelne znaczenie. Jako iż praca na budowie wciąż cieszy się niechlubnym mianem pracy z największym odsetkiem wypadków, w tym również ciężkich i śmiertelnych. Dlatego też tak ważna jest współpraca kierownika budowy ze specjalistą ds. …

Operator koparki – na czym polega jego praca?

Każda praca na budowie wymaga pracy osób odpowiednio wyszkolonych. Wszystko po to aby zapewnić bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót budowlanych ale także samych pracowników biorących czynny udział w pracach budowlanych.

Podnośniki nożycowe i ich zastosowanie

Podnośniki nożycowe zwane inaczej podnośnikami platformowymi wykorzystywane są w różnych sektorach działalności przemysłowej. Podnośniki nożycowe działają na zasadzie  podnoszenia i opuszczania ładunków na różnych poziomach.

Zastosowanie zamiatarek ulicznych

Gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku na autostradach lub chodnikach. Modele specjalne, oddzielone konstrukcjami, pakowane są z przetargami na zmechanizowane zamiatanie ulic. Wiele lat temu zatrudniono pracowników fizycznych do mycia ulic. Niewątpliwie w kilku małych miastach nadal się zdarzy, ale prawie wszyscy z nas dostanie mechaniczne zamiatanie ulic. Między innymi powstała firma zajmująca się zamiatarkami ulicznymi.

Jak skonstruowane są dobre zamiatarki do ciągników rolniczych.
W wielu miejscach popularna jest praca z ciągnikami rolniczymi w procesie mechanicznego przemieszczania się po ulicach. Maszyny te mają duży potencjał. Są trwałe, długotrwałe, niedrogie w utrzymaniu, a przede wszystkim mogą być wyposażone w zamiatacze ulic. Wykorzystanie ciągników …