Archiwum z miesiąca Maj, 2016

Przeciwpożarowe instalacje gaśnicze

Każdy budynek jakie zostaje oddany do użytku w Polsce musi przejść odbiór techniczny, jak również odbiory wykonywane przez poszczególne instytucje zajmujące się specjalistycznym bezpieczeństwem. Jeden z typów odbiorów technicznych jest sprawdzenie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, których dokonuje przedstawiciel powiatowej straży pożarnej.