Instalacje hydrantowe w budynkach

oznaczenie miejsca przyłącza do hydrantu ppożHydrant to urządzenie pozwalające na pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Może mieć on zastosowanie gospodarcze jak i przeciwpożarowe. Pod względem usytuowania mamy hydranty zewnętrzne jak i wewnętrzne.

Montaż hydrantów w budynkach

hydrant czerwony
Przeciwpożarowe hydranty w budynku, stanowią jeden z głównych elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego. Znamienne jest to, że większość takich urządzeń nigdy nie zostanie użyta, jednak skutki ewentualnych zaniedbań w wyposażeniu i sprawności mogą okazać się tragiczne. Stąd też potrzeba aby na rynku znajdowały się tylko produkty o najwyższej jakości pod względem wykonania jak i sprawności eksploatacyjnej. Znajdująca się na rynku armatura hydrantowa obejmuje części wchodzące w skład każdego hydrantu takie jak rury, różnego rodzaju łączniki, nasady gwintowane, uszczelki, pokrywy i zawory oraz węże pożarnicze. Zobacz wykaz sprzętu z kategorii armatura hydrantowa pod adresem Sklep-PPOZ

 

Elementy instalacji hydrantowej

Drugą część stanowią urządzenia związane z obsługa hydrantu takie jak różnego rodzaju klucze, prądownice a także pompy. Instalacje hydrantowe zewnętrzne jak i wewnętrzne podlegają przepisom prawa, regulującym zarówno samą konieczność ich istnienia, jak i sposób oraz parametry wykonania.  Zarówno prawo budowlane jak i ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakładają na właścicieli obiektów określone obowiązki w tej sprawie oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie.

hydrant na ulicy podczas pracy

Uliczny hydrant

Rynek oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów, niezbędnych do wykonania instalacji hydrantowych zarówno polskich jak i zagranicznych producentów. Stara mądra zasada podpowiada, że na bezpieczeństwie oszczędzać nie należy. Wyposażając jakikolwiek obiekt warto mieć ją na uwadze.


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More