Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach budowlanych

barierka ostrzegawcza służb ratunkowychWspółczesne budownictwo stosuje nowoczesne systemy przeciwpożarowe, których konstrukcja oraz zakres działania dostosowany jest do bardzo restrykcyjnych przepisów przeciwpożarowych.

 

Obejmują one zarówno wyposażenie budynku w niestety mało znaczące elementy wyposażenia – jak instrukcje zachowania w przypadku pożaru, instrukcje, które przeznaczone są zarówno dla osób przebywających w budynku, ale również niektóre dokumenty przeznaczone dla straży pożarnych (instrukcje) znajdować powinny się w obiekcie, dostępne dla służb. Dla bezpieczeństwa ludzi ważne jest jednak, aby wszystkie systemy alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniem były sprawne – są to m.i. Czujniki zadymienia montowane w pomieszczeniach, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, ale też sprawna instalacja hydrantów, czy posiadające aktualne badania gaśnice w obiekcie.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zależy również od ludzi

akcja ratunkowa straży pożarnej

Straż pożarna wymaga od administratorów budynków dostarczenia dokumentacji zainstalowanych w obiekcie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Fot: Katalog Flickr

W obiektach publicznych administracja zobowiązana jest do wyznaczenie osób odpowiedzialnych za sprawne postępowanie w awaryjnych wypadkach – w tym w przypadku pożaru. Osoba z odpowiednim przeszkoleniem powinna umieć sprawnie i szybko zorganizować ewakuacje, znać kolejność ewakuacji pomieszczeń oraz być odpowiedzialną za prawne przeprowadzenie ewakuacji, wezwanie służb, sprawdzenie czy wszystkie osoby zostały ewakuowanie.

Wśród aktywnych systemów przeciwpożarowych wyróżnia się automatyczne układy zraszaczy montowane w obiektach w których bezpieczeństwo staje się priorytetem. Warto zwrócić uwagę na koszty dostosowania budynków starszego typu – tu od sprawności instalacji i odpowiedniego wyposażenia obiektu zależy dopuszczenie obiektu do użytkowania, a zasady są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż w przypadku przepisów o dostosowaniu obiektów pod potrzeby osób niepełnosprawnych.


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More