Przeciwpożarowe instalacje gaśnicze

Każdy budynek jakie zostaje oddany do użytku w Polsce musi przejść odbiór techniczny, jak również odbiory wykonywane przez poszczególne instytucje zajmujące się specjalistycznym bezpieczeństwem. Jeden z typów odbiorów technicznych jest sprawdzenie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, których dokonuje przedstawiciel powiatowej straży pożarnej.

Aby sprawnie przejść przez kontrolę zabezpieczeń przeciwpożarowych należy stosować odpowiednie, zgodne z przepisami urządzenia przeciwpożarowe. Sprawdzenie ich sprawności oraz dostępności dróg pożarowych i ewakuacyjnych w obrębie budynku jest podstawowym badaniem wykonywanym podczas inspekcji ppoż. Ocenia się również jakość i dopasowanie środków ochrony pożarowej takich jak gaśnice, czy zastosowane tryskacze przeciwpożarowe w obiekcie.

Instalacje tryskaczy – w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej

Stosowanie tryskaczy jako środka ochrony przeciwpożarowej to popularny środek zabezpieczenia obiektów w których występuje duże ryzyko pożaru oraz jego rozprzestrzeniania się z uwagi na zastosowane materiały budowlane, instalacje oraz materiały przechowywane w pomieszczeniach obiektu. Instalacje tryskaczy pozwalają na najszybsze i w pełni automatyczne ograniczenie pożaru.

Układ automatycznego rozpoznania pożaru w systemach przeciwpożarowych wzbudza alarm przeciwpożarowy, a w zależności od zastosowanej centrali kontrolującej pracę systemu ochrony pożarniczej również może uruchomić okna oddymiające. Nowoczesne instalacje przeciwpożarowe dają możliwość uruchomienia dodatkowych środków gaśniczych działających w ramach systemu – w tym również tryskaczy.

 

Instalacje przeciwpożarowe stosowane w budynkach publicznych

Istnieje kilka typów zabezpieczeń stosowanych do wykrywania i niwelowania zagrożeń pożarowych w budynkach publicznych. W zależności od klasy obiektu, który ma zostać przystosowany do wymogów prawa budowlanego i ppoż dobierany jest rodzaj urządzeń, środków gaśniczych oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów układu bezpieczeństwa pożarowego. Warto zaznaczyć, że stosowane obecnie systemy działają często autonomicznie – oznacza to, że czujniki dymu w budynkach nawet jeżeli są podłączone do kontrolki sterującej pracą zabezpieczeniami to nie muszą one wzbudzać działanie natrysków z wody czy innego środka gaśniczego doprowadzanego do pomieszczeń. Również sam system zraszaczy może zostać uruchomiony samoczynnie – w tryskaczach stosowane są odpowiednie bezpieczniki termiczne, które po przekroczeniu temperatury krytycznej otwierają układ wodny. Z uwagi na bezpieczeństwo mienia i ludzi przebywających w pomieszczeniach gdzie stosowane są takie rozwiązania ważne jest aby cyklicznie przeprowadzać kontrolę stanu tych zabezpieczeń, najlepiej z udziałem przeszkolonego personelu specjalizującego się w tej dziedzinie.

Źródła:

Pol-poż

Kan-therm

Panorama Firm – lista firm


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More