Operator koparki – na czym polega jego praca?

Każda praca na budowie wymaga pracy osób odpowiednio wyszkolonych. Wszystko po to aby zapewnić bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót budowlanych ale także samych pracowników biorących czynny udział w pracach budowlanych. Niezbędnym urządzeniem, które wspomaga pracę na etapie tworzenia obiektów budowlanych są koparki. By ta mogła pracować zgodnie ze swoim przeznaczeniem niezbędny jest operator koparki.

operator koparki

Najczęściej wykonywane prace

Z założenia operator koparki odpowiada za wykonanie wykopów zgodnie ze sporządzoną uprzednio dokumentacją techniczną z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do najczęściej wykonywanych prac zalicza się różnego rodzaju wykopy ziemne. Wykonywane prace bywają zróżnicowane, nie zawsze jest to ziemia, zdarza się że jest to gruz, kamień, glina itd. Oprócz wykonywanych prac operator koparki musi znać się na osprzęcie do koparki, umieć np. dobrać łyżki do koparek względem wykonywanych prac. Wiedzieć do jakiej pracy zastosowana powinna być łyżka skarpowa a do jakich łyżka z ramieniem long reach. Operatorzy koparek wraz z dostosowanym do prac osprzętem są niezbędni przy wyburzeniach i rozbiórkach.

koparka

Jak pracuje operator koparki?

By móc pracować jako operator koparki w pierwszej kolejności należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Po pierwsze posiadać prawo jazdy kategorii B, kurs operatora koparko-ładowarki, a także komplet badań lekarskich pozwalających na pracę w trudnych warunkach. Operator koparki musi wykazywać się w swojej pracy precyzją i dokładnością, mieć dobrą koordynację ruchów. W pracy operatora nie może być mowy o pośpiechu czy brawurze. W operowaniu koparką bardzo istotna jest spostrzegawczość oraz płynność ruchów.


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More