Zbiornik PFA vs FEP: analiza techniczna

Przechowywanie substancji niebezpiecznych jest sprawą, od której zależy bezpieczeństwo nie tylko nasze i ów substancji, ale także naszych pracowników. Szkodliwe opary, które mogą wydzielać się w kontakcie z chemikaliami czy niska trwałość powłoki zbiornika to tylko niektóre z niebezpieczeństw, która czyhają na nieodpowiedzialnych pracodawców. Pojawia się zatem pytanie, czy lepiej do przechowywania cieczy wykorzystać tworzywo w pełni fluorowane typu FEP, czy lepiej oprzeć się na najlepszym obecnie dostępny plastiku PFA?

Przykładowe tworzywo PFA granulat

Przykładowe tworzywo PFA – granulat

Więcej podobieństw niż różnic

Mimo odmiennych nazw, tworzywa PFA i FEP są do siebie bardzo podobne. Łączy je przede wszystkim możliwość wykorzystanie w wielu instalacjach i dziedzinach przemysłowych, takich jak:

  • farmacja – wszelkie środki lecznice płynne, które wymagają wysokiej sterylności i obojętności opakowania
  • przemysł spożywczy – przechowywanie środków żywieniowych wymaga zbiorników bezpiecznych, a do takich zalicza się PFA i FEP
  • produkcja półprzewodników – tworzywa PFA i FEP są tworzywami wysokiej czystości, zatem nadają się do wykorzystania w pomieszczeniach o wysokim stopniu czystości powietrze, np. w otoczeniu wafli krzemowych etc.

Co zatem różni wyżej wymienione tworzywa?

Jedyną różnicą między PFA i FEP jest temperatura pracy

Jest ro różnica, niewielka, ale istotna. Zakres temperatur w pracy tworzywa FEP mieści się w zakresie 190 do 205 stopni Celsjusza. Z kolei nieco droższe tworzywa PFA może pracować w temperaturach od 190 do 260 stopni Celsjusza. Tak przynajmniej deklaruje agru-frank ( https://www.agru-frank.pl/produkty/przemysl-pp-pps-pps-el-pvdf-ectfe-fep-pfa/pfa-i-fep-19.html ). Widzimy więc, że to nie rodzaj, ale temperatura przechowywanej substancji ma największe znaczenie. Jeżeli mamy pewność, że przechowywana substancja nie przekroczy nigdy zadanej temperatury, możemy wybrać tworzywo PFA. Będzie to z pewnością zakup nieco tańszy.

Podsumowanie

Choć w specjalistycznych nazwach można się czasami pogubić, tym razem widzimy, że tworzywa PFA i FEP są do siebie bardzo zbliżone. Mają tę samą odporność na korozję, mogą pracować w tych samych środowiskach, a różnie je jedynie dopuszczalne temperatury pracy. Oczywiście jest jeszcze kilka, mniej istotnych szczegółów, ale o nie lepiej już zapytać bezpośrednio przed zakupem.


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More