Na jakich stanowiskach należy stosować odzież ochronną?

 

Zagrożenia w pracy

Niektóre stanowiska pracy wymagają zachowania przez pracownika pewnych środków ostrożności i narażają na działania wielu niebezpiecznych czynników, takich jak woda, ogień, wysoka czy niska temperatura, substancje chemiczne lub biologiczne albo uszkodzenia mechaniczne itd. Aby zapobiec wszelkim zagrożeniom zdrowia i życia należy zastosować specjalnie do tego przystosowaną odzież ochronną.

Odzież ochronna

Taką odzież wszystkim pracownikom musi zapewnić pracodawca. Ma także obowiązek opublikować informację o przysługującym wyposażeniu w odpowiednim regulaminie. Gdy zagrożenia wynikające z pracy nie są zbyt poważne pracownik, o ile wyrazi na to chęć, może stosować własną odzież ochronną. W przypadku zniszczenia własnego ubioru pracodawca zwraca koszty zakupu kolejnego stroju. Jeśli planujesz zakupić do pracy odzież ochronną zajrzyj tutaj (https://dabo.pl/200-odziez-ochronna-i-robocza).  

Stanowiska wymagające odzieży ochronnej

Zawarte w Kodeksie pracy przepisy nie określają jasno na jakich konkretnych stanowiskach należy bezwzględnie stosować taką odzież. Jednak wymaga tego prace, które:

 • narażają na działanie szkolnych substancji – chemicznych, biologicznych czy pyłów;
 • narażają na działanie substancji rakotwórczych;
 • są wykonywane w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, kadziach, cysternach, zbiornikach lub innych miejscach gdzie jest możliwo kontakt z wilgocią i mokrymi ścianami;
 • są wykonywane na zewnątrz i naraża na zmienne warunki atmosferyczne oraz wysokie i niskie temperatury;
 • narażają na skrajnie niskie temperatury, ponad 50 stopni Celsjusza, np. w komorach chłodniczych;
 • wymagają przenoszenia ładunków o wysokiej temperaturze, naraża na kontakt z nimi i z skrajnie wysokimi temperaturami;
 • narażają na kontakt z ogniem czy gorącymi odpryskami metali i żużla;
 • narażają na kontakt z szorstkimi powierzchniami i ostrymi krawędziami i stwarzają ryzyko urazu;
 • narażają na kontakt z wodą, roztworami, olejami, tłuszczami i innymi substancjami płynnymi;
 • narażają na zanieczyszczenie ciała substancjami, które są podatne na gnicie lub zainfekowanymi bądź odpadami, np. w zakładach oczyszczania miasta itd;
 • wymagają pracy w niebezpiecznych miejscach, takich jak tory albo drogi wzmożonego ruchu pojazdów, w transporcie kopalń itd.

Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More