Miejskie sieci ciepłownicze i kotłownie

Każde miasto posiada zasób mieszkań komunalnych, które oddaje do dyspozycji swoich mieszkańców. Chociaż zasoby te stają się z roku na rok coraz mniejsze, to jednak w wielu miejscach wciąż stanowią największy odsetek wszystkich mieszkań dostępnych na terenie danej gminy. Miasto jako właściciel tychże zasobów komunalnych zobowiązany jest stworzyć odpowiednie warunki bytowe, czyli doprowadzić wodę, zagwarantować ciepło w mieszkaniach, dostarczyć prąd, zadbać bezpieczeństwo i odpowiednią jakość oferowanych mieszkań. 

Kotłownie miejskie

Miejskie kotłownie są urządzeniami, które produkują ciepło, najczęściej na cele bytowe. Ciepło w postaci podgrzanej wody pompowane jest do sieci miejskiej, która zasila instalacje C.O. wewnątrz budynków. Kotłownie miejskie najczęściej produkują energię cieplną spalając węgiel, gdyż jest to najtańsza opcja pozyskiwania energii cieplnej. Za pomocą przepompowni i instalacji grzewczej woda transportowana jest do odbiorców, którzy uiszczają opłaty na funkcjonowanie tej infrastruktury. Dzięki pokaźnemu gronu odbiorców pozyskiwane w ten sposób ciepło jest stosunkowo tanie i wydajne. Kotłownie zasilają także w energie cieplną inne obiekty użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, obiekty przemysłowe czy handlowe i biurowe. jednak aby było to możliwe niezbędne jest rozbudowanie infrastruktury technicznej, które umożliwi podpięcie do sieci kolejnych budynków.

przepompownia

Węzły cieplne

Niemożliwe byłoby kontrolowanie przepływu medium w jednym punkcie, czyli podczas produkcji ciepła w kotłowni. Im większa i bardziej rozbudowana sieć ciepłownicza, tym bardziej rozbudowana musi być struktura węzłów cieplnych, które umożliwiają sprawowanie kontroli nad pracą. Powstałe węzły cieplne pozwalają na przeprowadzanie kontroli temperatury i ciśnienia w danym obszarze, pozwalają odciąć lub uruchomić przepływ medium.

węzeł cieplny

Funkcjonowanie powyższych urządzeń uzależnione jest od pracy całej armatury wodnej, zbiorników, pomp. Aby całość działała sprawnie musi być dobrze zaprojektowana, odpowiednio kontrolowana i serwisowana. Obsługę czy czynności konserwacyjne i serwisowe takich urządzeń powinny wykonywać tylko wykwalifikowane osoby. Na rynku małopolski, ale nie tylko, działa firma Metal Service, która specjalizuje się w wykonywaniu napraw takich urządzeń, ale także przeprowadza modernizację urządzeń przemysłowych, armatury nisko i wysokoprężnej, zbiorników, kotłów wodnych i parowych i innych elementów. Wśród odbiorców tychże usług znajdują się między innymi gminy, które zlecają naprawy, lub modernizację posiadanej przez siebie infrastruktury.

 


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More