Zasuwy nożowe – element armatury przemysłowej

Sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, sieci melioracyjne – wszystkie tego typu instalacje, aby działać sprawnie wymagają zastosowania w nich specyficznego element armatury przemysłowej, jakim są zasuwy nożowe. Dlaczego są one takie ważne w tego typu sieciach? Co decyduje o ich użyciu? Niniejszy artykuł będzie próbą wyjaśnienia, do czego służą takie zasuwy.

Zastosowanie zasuw nożowych

Po co konieczność stosowania takich zasuw? Otóż zasuwy nożowe sprawdzają się wszędzie tam, gdzie konieczne jest regulowanie cieczy o dużej gęstości. Stąd wspomniane wcześniej wodociągi, czy też oczyszczalnie ścieków – jak wiadomo, takie ścieki mają duża większą gęstość od wody, stąd zasuwy nożowe lepiej sprawdzają się przy regulacji ich przepływów. Dodatkowo jest to istotne z powodu występowania w takich instalacjach cząstek stałych – jak wiadomo ścieki nie są wolne od różnego rodzaju odpadów, które siew nich znajdują. Zasuwy, o których mowa mają możliwość zatrzymania tych cząstek bez zniszczenia zaworu. Pamiętajmy, że również emulsje są cieczami o dużej gęstości, więc również tam można wykorzystać tego typu zawory.

Ponadto należy pamiętać, że zasuwy nożowe stosowane są wszędzie tam, gdzie elementem roboczym wcale nie jest ciecz. Stąd ich stosowanie przy regulowaniu przekazu granulatów i innych czynników roboczych będących ciałami stałymi (mowa tu przede wszystkim o proszkach). Dzięki odpowiedniej budowie i sposobowi działania, zasuwy nożowe są dużo bardziej skuteczne niż w przypadku innego typu zaworów. Jakie jeszcze może być zastosowanie takich zasuw? Oprócz tych wspomnianych wyżej, mogą to być również różnego rodzaju stacje przesypowe, obiekty melioracyjne, a także wszelkie firmy działające w branży spożywczej, piwowarskiej, a także w przemyśle papierniczym, metalurgicznym czy chemicznym. Jak więc widać miejsc, w których wykorzystuje się zasuwy nożowe jest niezwykle dużo. Warto więc zastanowić się jak je można klasyfikować.

Różnicowanie zasuw nożowych

Zasuwy nożowe mogą się różnić zarówno ze względu na materiał, z jakiego są wykonane, rodzaj uszczelnienia, jaki jest stosowany przy takich zasuwach, ale też sposób działania, czy też mówiąc inaczej sterowanie otwieraniem i zamykaniem takiej zasuwy. Z czego może być zbudowana taka zasuwa? Istnieją zasuwy żeliwne, stalowe, a także takie stworzone z nierdzewnych materiałów. Ten ostatni rodzaj jest istotny, z racji tego, że zasuwy nożowe muszą działać w różnych warunkach atmosferycznych, a także są narażone na działanie płynów różnego typu. W dodatku zasuwy mogą być sterowane ręcznie (mamy wtedy zawór, którym zamykamy i otwieramy zasuwę – można tutaj wykorzystać kółko, przekładnię śrubową, koło łańcuchowe lub tez dźwignię samozamykającą). Występują też jednak zasuwy nożowe sterowane przez siłowniki elektryczne wieloobrotowe oraz pneumatyczne – działające jednostronnie lub też działania dwustronnego.


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More