Wszystko o wentylatorach promieniowych

Wentylatory promieniowe to urządzenia mechaniczne przeznaczone do przemieszczania powietrza i innych gazów. Te dmuchawy mają zdolność zwiększania prędkości strumienia powietrza za pomocą obracających się z dużą prędkością wirników. Wentylator promieniowy może pompować strumień powietrza o stałym natężeniu, zamiast pompowania stałej masy powietrza, co oznacza, że prędkość powietrza w układzie jest stała pomimo niespójności natężenia przepływu i masy powietrza w wentylatorze.

przemysłowe wentylatory

Wentylatory promieniowe, znane także jako dmuchawy odśrodkowe wykorzystują energię kinetyczną wirnika w celu zwiększenia ciśnienia powietrza lub strumienia gazu, dzięki czemu przemieszcza je.

Dmuchawy odśrodkowe kierują powietrze w sposób promieniowy (prostopadły), czyli zmienia się przebieg strumienia powietrza (kierunek wlotu i wyloty powietrza jest prostopadły). Te wentylatory posiadają dużą moc, są stosunkowo ciche, niezawodne i pracują w szerokim zakresie warunków.

Zastosowanie wentylatorów promieniowych

wentylator promieniowy

Wentylator promieniowy

Wentylatory promieniowe są najczęściej używanymi wentylatorami przemysłowymi i są zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym typem wentylatora wykorzystywanego obecnie w branży inżynierii sanitarnej. Zwykle dmuchawy odśrodkowe są tańsze niż dmuchawy osiowe i są łatwiejsze w konstrukcji.

Jednym z głównych zastosowań wentylatorów odśrodkowych jest chłodzenie silników spalinowych w przemyśle motoryzacyjnym. Energia dmuchawy pochodzi z generowanej mocy przez silnik pojazdu.

Wentylatory promieniowe służą również do dostarczania systemów wentylacyjnych i transportu materiałów lub gazu do budynków. Wykorzystuje się je także w systemach chłodzenia, jak i systemach grzewczych i są bardzo przydatne do kontroli zanieczyszczeń powietrza i procesów przemysłowych. W rozbudowanych procesach produkcyjnych może być wymagana seria wielu wentylatorów promieniowych, aby osiągnąć maksymalny efekt. Promieniowe wentylatory zapewniają maksymalne możliwe ciśnienie, dlatego są popularnym urządzeniem wykorzystywanym w produkcji.

Jak działa wentylator promieniowy?

wentylator promieniowy

Wentylator promieniowy z silnikiem

Te dmuchawy są stosowane w szerokiej gamie wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji i zastosowań w pomieszczeniach czystych. Wentylatory promieniowe pochłaniają powietrze w środku i skutecznie kierują powietrze przez pionowy otwór w obudowie wentylatora. Proces ten realizowany jest przy użyciu wirnika – dysku z łopatkami, który zwiększa przepływ i ciśnienie gazu poruszającego się wokół.

Dmuchawa odśrodkowa posiada kilka – kilkanaście lub kilkadziesiąt łopatek wirnika, które zamontowane są wokół piasty, uruchamianej przez wał napędowy, który przechodzi bezpośrednio przez obudowę wentylatora. Powietrze lub gazy będą przechodzić od strony wirnika wentylatora, później obrócą się o 90 stopni, a następnie przyspieszą. Proces ten jest możliwy, ponieważ siła odśrodkowa będzie przepływać przez łopatki wentylatora i znajdzie ujście w obudowie wentylatora.

Istnieją promieniowe wentylatory jednofazowe i wielostopniowe. Dmuchawy odśrodkowe jednofazowe będą skuteczne, gdy wymagany jest równomierny przepływ powietrza, jak w przypadku operacji i procesów transportowych i wentylacyjnych. Wielostopniowe wentylatory odśrodkowe są przydatne, gdy istnieje zapotrzebowanie na przepływ powietrza z ustalonym ciśnieniem, np. w procesie uzdatniania wody, w sprężaniu gazu czy suszeniu konwekcyjnym. Zwykle dmuchawa odśrodkowa w wykonaniu jednofazowym wykorzystuje wirniki aluminiowe, a wielostopniowe wentylatory wykorzystują wirniki wykonane z aluminium, stali lub żeliwa.

schemat wentylatora

Schemat działania wentylatora promieniowego

Jak sprawdzić, czy wentylator przemysłowy wymaga naprawy?

Gdy powietrze przepływające w dmuchawie nie jest już tak silne lub nie posiada dokładnie ustalonej wartości ciśnienia, jak było na początku, oznacza to, że nadszedł czas na rutynowe sprawdzenie urządzenia. W większości przypadków dmuchawy mogą wymagać dokładnego procesu czyszczenia, aby ponownie mogły pracować z pełną wydajnością i dokładnością. Może się jednak zdarzyć, że urządzenia będą wymagać naprawy, zwłaszcza jeśli ich działanie nie posiada takiej skuteczności jak na początku.


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More