Wpływ gazów cieplarnianych na globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie to jeden z tych problemów, z którym stara się walczyć od pewnego czasu cały świat. Powstaje coraz więcej wszelkiego rodzaju rozporządzeń, zakazów i tym podobnych.

Przyczyny globalnego ocieplenia

Mniej więcej od połowy XX wieku obserwujemy wzrost średniej temperatury atmosfery. Temperatura ta podnosi się zarówno przy powierzchni ziemi, ale także oceanów. Wpływa to bardzo niekorzystnie na równowagę Ziemi, a można nawet powiedzieć, że znacznie ją zaburza. Jakie są przyczyny globalnego ocieplenia?

1. Przede wszystkim do globalnego ocieplenia przyczyniamy się poprzez spalanie ropy, gazy czy węgla, wskutek czego powstaje dwutlenek węgla, ale także podtlenek azotu.

2. Wylesianie, czyli innymi słowy wycinanie lasów. Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, a produkują tlen. Wycinanie drzew pozostawia dwutlenek węgla na Ziemi.

3. Gazy fluorowane.

I to właśnie o tym ostatnim podpunkcie opowiemy nieco więcej.

fgazy

fgazy

Fgazy

Na samym początku warto wyjaśnić pojęcie gazów cieplarnianychgazowy składnik atmosfery będący jedną z przyczyn efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z planety, pochłaniając je i oddając do atmosfery, w wyniku czego następuje zwiększenie temperatury jej powierzchni. W atmosferze ziemskiej obecne są zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka. Jakie gazy zaliczamy do gazów cieplarnianych? Między innymi jest to para wodna, dwutlenek węgla, metan, freony, halon, ozon czy fgazy. Fgazy to fluorowane gazy cieplarniane (HFC, PFC oraz SF6) są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP), który jest od 140 razy do – blisko 23 000 razy większy niż GWP CO2, a ich produkcja i zużycie na świecie (w tym także w UE i w Polsce) bardzo szybko rośnie.


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More